KONTAKTY

Firma: Sol Invictus s.r.o. 

IČO: 52830331, DIČ: SK2121167191

Sídlo: Sv. Štefana 35, 943 01, Štúrovo

Mobil: +421 915 623 398

Konateľ: Csaba Pathó